Mniej jednostek osoba bezrobotna. Wśród bezrobotnych przeważają kobiety