Bank Światowy: po przyszłym roku polska gospodarka może zwolnić