Inwestycje mniejsze aniżeli przewidywano. Co napędza gospodarkę?