Współczynnik LTV CAC

17 lutego 2021
Category: Imię I Nazwisko

Jaki jest współczynnik LTV / CAC?

LTV oznacza „wartość od początku śledzenia na klienta, a CAC oznacza „koszt pozyskania klienta. Wskaźnik LTV / CAC porównuje wartość klienta w całym okresie jego życia w porównaniu z kosztem jego pozyskania.

Ta metryka handlu elektronicznego porównuje wartość nowego klienta w całym okresie jego życia w stosunku do kosztu pozyskania tego klienta.

Jeśli stosunek LTV / CAC jest mniejszy niż 1,0, firma niszczy wartość, jeśli stosunek jest większy niż 1,0, może tworzyć wartość, ale potrzeba więcej analiz. Ogólnie rzecz biorąc, stosunek większy niż 3,0 jest uważany za „dobry, ale niekoniecznie tak jest.

Jaki jest wzór współczynnika LTV / CAC?Poniżej przedstawiono formułę wartości od początku śledzenia do kosztu pozyskania klienta:

[(przychód na klienta – bezpośrednie wydatki na klienta) / (1 – wskaźnik utrzymania klienta)] /

(liczba pozyskanych klientów / wydatki na marketing bezpośredni)

Przykładowe obliczeniaFirma zajmująca się handlem elektronicznym wydaje 10 000 USD na kampanię Google AdWords i pozyskuje 1000 nowych klientów. Średni przychód na klienta to 50 USD, a bezpośrednie koszty realizacji każdego zamówienia to 30 USD. Firma zatrzymuje 75% swoich klientów rocznie.

Marża na wkład klienta = 50 USD – 30 USD = 20 USD

LTV = 20 USD / (1 – 75%) = 80 USD

CAC = 10000 USD / 1000 = 10 USD

Wskaźnik LTV / CAC = 80 USD / 10 USD = 8,0x

W tym przypadku wskaźnik jest dość wysoki i firma z zyskiem pozyskuje klientów, zakładając, że w biznesie nie ma dużej ilości kosztów stałych.

Pobierz bezpłatny szablonWpisz swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail w poniższym formularzu i pobierz darmowy szablon już teraz!

Wyzwania związane ze stosunkiem LTV / CACMargines wkładu niekoniecznie jest dobrym wskaźnikiem korzyści ekonomicznych. Firmy mogą mieć znaczące koszty stałe, które należy uwzględnić.

Wskaźniki retencji (lub wskaźnik rezygnacji) zmieniają się w czasie i nie są stałe.

Koszty pozyskania klienta również zmieniają się w czasie i nie są stałe.

Aby dowiedzieć się więcej o CAC i LTV, zapoznaj się z naszym kursem online na temat modelowania finansowego eCommerce. Ten kurs pokaże, z kim krok po kroku dowiesz się, jak modelować ekonomię kampanii marketingowej dla biznesu eCommerce.

Więcej naukiAby dowiedzieć się więcej o innych rodzajach zwrotu z inwestycji, sprawdź:

  • Zwrot z nakładów na reklamę ROAS (zwrot z wydatków na reklamę) ROAS (zwrot z wydatków na reklamę) to ważny wskaźnik e-commerce. ROAS mierzy przychody z każdego dolara wydanego na marketing. Jest to podobny i alternatywny miernik rentowności co ROI, czyli „zwrot z inwestycji. ROAS jest powszechnie stosowany w biznesach eCommerce do oceny skuteczności kampanii marketingowej.
  • Zwrot z aktywów Zwrot z aktywów i formuła ROA Formuła ROA. Zwrot z aktywów (ROA) to rodzaj miernika zwrotu z inwestycji (ROI), który mierzy rentowność firmy w stosunku do jej aktywów ogółem. Wskaźnik ten wskazuje, jak dobrze firma radzi sobie, porównując zysk (dochód netto), który generuje, z kapitałem zainwestowanym w aktywa.Zwrot z kapitału Zwrot z kapitału (ROE) Zwrot z kapitału własnego (ROE) jest miarą rentowności przedsiębiorstwa, która polega na podzieleniu rocznego zwrotu przedsiębiorstwa (dochodu netto) przez wartość całkowitego kapitału własnego (tj. 12%). ROE łączy rachunek zysków i strat i bilans, jako że dochód lub zysk netto jest porównywany z kapitałem własnym.Marża zysku Marża zysku netto Marża zysku netto (nazywana również „marżą zysku lub „współczynnikiem marży zysku netto) to wskaźnik finansowy używany do obliczania procentu zysku, jaki firma osiąga z jej całkowitych przychodów. Mierzy wielkość zysku netto, jaki firma uzyskuje z każdego dolara uzyskanego przychodu.Marża na wpłatę Marża na wpłatę Marża na wpłatę to przychody ze sprzedaży przedsiębiorstwa pomniejszone o koszty zmienne. Wynikająca z tego marża wkładu może zostać wykorzystana na pokrycie kosztów stałych (takich jak czynsz), a po ich pokryciu wszelkie nadwyżki uważa się za dochody.Co to jest modelowanie finansowe Czym jest modelowanie finansowe Modelowanie finansowe jest wykonywane w programie Excel w celu prognozowania wyników finansowych firmy. Omówienie tego, czym jest modelowanie finansowe, jak i dlaczego budować model.Modelowanie finansowe dla opornych Modelowanie finansowe dla początkujących Modelowanie finansowe dla początkujących to nasz wprowadzający przewodnik po modelowaniu finansowym – omawiamy, jak zbudować model, formuły programu Excel, najlepsze praktyki i nie tylko.Aby dowiedzieć się więcej o karierze finansowej, zapoznaj się z interaktywną mapą karier CFI .

    Techniki wycenyPoznaj najważniejsze techniki wyceny na kursie wyceny przedsiębiorstw CFI!

    Instrukcja krok po kroku, jak profesjonaliści na Wall Street cenią firmę.

    łatwy sposób dzięki szablonom i instrukcjom krok po kroku!

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy