WHO radzi, by państwa m. in. przez politykę fiskalną zniechęcały do korzystania z tak zwanym. brudnej energii