WHO surowo o dzieciach spędzających okres przed ekranami. Opublikowała nowe zalecenia